Cristina Urbina Pons

Doctora per la URV, Enginyeria Industrial i en Organització Industrial. Professora del departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili des de 1998. Treballant pel coneixement de l’enginyeria entre les noies des de 2011 i fins que calgui.