Ana Saez Escale

Llicenciada en biologia per la UAB. Des de fa 20 anys estic col.laborant al CRARC, centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. Però la major part del temps he estat en laboratoris enològics perfeccionant habilitats i coneixements en el món de la vinificació. Els últims anys d’aquest període vaig començar a formar part de l’equip de la Universitat de Tarragona (URV) en la facultat d’enologia i química.
Actualment em dedico íntegrament en l’ensenyament convinant URV i la formació professional, on tinc la gran sort de formar a futurs professionals en el sector enològic i sanitari, sense deixar de banda la divulgació mediambiental del CRARC..