FAQ

Zelan hartzen dute parte familiek Inspira STEAM programan?

Familiak Inspira STEAM programan partaide izan daitezen nahi dugu. Horregatik, material erraz bat planteatzen dugu, neska-mutilek Inspira STEAMen klaseko saioan lantzen dituzten ideiak jaso eta familian jarduera batzuk egiteko. Programan lantzen diren gai nagusien inguruan familiak sentiberatu eta kontzientzia hartu dezaten nahi dugu: emakumezko STEAM erreferenteak, zientzia eta teknologiako lanbideak edo lanbide horiei lotutako estereotipoak.

Inspira STEAM programan parte hartzen duten ikastetxeek familien artean banatzen duten materiala diseinatu dugu. Material horren barruan daude saioetan jorratzen diren gaiak eta gazteekin era ludikoan egiteko jarduerak.

Izan naiteke alabaren/semearen aholkulari, edo lan egiten dudan eskolan?

Emakumea norberaren alabaren edo semearen edo eskolak ematen dituen ikastetxean aholkulari ez izatea gomendatzen dugu. Gazteek emakume hori oso rol markatu eta positibo batean ezagutzen dute; indar handia du(ama, izekoa, irakaslea) eta neska edo mutil horrek beste emakumezko STEAM erreferente batzuk izatea nahi dugu. Jakina, gomendio berdina aplikatzen zaie gizonezko aholkulariei ere. Seme-alaben ikastetxeko aholkulari izan daitezke, baina beste talde batzuetan, ez seme-alabenean zuzen-zuzen.

Inspira STEAMen neskek bakarrik hartzen dute parte?

Programa neskei bereziki zuzenduta badago ere eta STEAM ikasketa eta lanbideen aldeko aukera egitean neskek aurkitzen dituzten oztopoak jorratzen badira ere, funtsezko ikusten dugu mutilen parte hartzea. Oso garrantzi handikoa da mutilentzat STEAN lanbideak eta ikasketak zeintzuk diren ikustea, eragiten dieten estereotipoak identifikatzea, emakumezko STEAM erreferente historikoak eta gaur egungoak ezagutzea, etab. Haien ikaskide nesken eta zientzia eta teknologian lan egiten duten emakumeen errealitatea ezagutu dezaten ere nahi dugu.
Gainera, Inspira STEAMek hausnarketa partekatuko esperientzia proposatzen du mutilen artean, genero desberdintasunen ikuspegi berdinzaletik, etorkizunean mutil horiek kontziente izan eta aktiboak izan daitezen eta baldintza berdinzaleak sortu ditzaten.

Ikastetxeetako irakasleak Inspira STEAM saioetara joan daitezke?

Neska-mutilen eta aholkulariaren artean sortzen den konfiantza eta segurtasun giroa sustatzeko, ikastetxeko irakasleak Inspira STEAM saioetan zehar gelan ez egotea gomendatzen dugu. Hala ere, garrantzizkoa da irakasleek eta aholkulariek harreman erraza izatea saioen aurretik eta ondoren. Irakasleek ohar baliotsuak eman diezazkiokete aholkulariari gelan moldatzeko moduaz, saioen diseinuan lan egin dezakete eta aholkulariak behar duen guztian lagundu. Era berean, aholkulariarekiko harreman errazari esker, irakasleek jakingo dute zelan doazen saioak, zeintzuk diren alderik azpimarragarrienak eta azpimarratu egin ahal izango dituzte mezuak eta ikaskuntzak eskolako eguneroko jardunean.

Nor izan daiteke aholkulari?

Zientzia edo teknologia arloko edozein emakume edo gizon izan daiteke Inspira STEAMeko aholkulari. Ez da titulazio jakin bat eduki behar. Garrantzizkoena lanbideko esperientzia izatea da, luzea edo ez hain luzea, zientzia eta teknologiari estuki lotutako jardueretan edo erakundeetan. Oso kontuan hartzen dugu, halaber, lan munduan esperientziaren bat duten master edo doktoregoko ikasleen laguntza.

Zer da Inspira STEAM konpromisoa erakundeentzat?

Kasu batzuetan, aholkulariek lan egiten duten erakundeek konpromiso sakonagoa izan nahi dute proiektuarekin, emakume horiek egiten ari diren lana aitortu eta balioetsi egin nahi dute eta erraztu proiektuan parte hartzea. Horretarako Inspira STEAM Konpromisoa prestatu dugu. Dokumentu horretan, erakundeek konpromiso batzuk hartzen dituzte:

  • Aholkulariak Inspira STEAMi eskaintzen dion dedikazioa lanaldiaren barruan hartzea.
  • Prestakuntzara, ikastetxeetako saioetara eta garrantzizko ikusten dituen zabalkundeko ekitaldietara joan ahal izatea.
  • Programak jorratzen dituen gaiak eta arazoa elkartean zabaldu eta jendea sentiberatzeko lan egitea.

Konpromiso hori aitortzeko, programak erakunde horiek zein diren agerian jartzen du proiektuaren webguean.

Izan daiteke gizon bat Inspira STEAMen aholkulari?

Inspira STEAMek gizarte bidezkoago eta orekatuagoa sortu nahi du, genero-rolak desprogramatu eta existitzen diren estereotipoak ezagutarazteko, ikasketak aukeratu behar direnean mugarik sortu ez dezaten. Eta argi daukagu helburu hori lortzeko gizonek eta emakumeek lan egin behar dugula eta, horregatik, garrantzitsua dela gizonak modu aktiboan parte hartzea, zeregin hori emakumeen esku eta ardurapean utzi gabe.

Hausnarketa horrek bultzatu gaitu gizonezko aholkulariak sartzera . Bigarren plano batean, emakume aholkularien lana lagunduko duten gizonak izango dira. Ahal den neurrian, ikastetxeetan emakumezko aholkulariekin bete ezin genituen postuak beteko dituzte mutilekin lan egiteko orduan (ikastetxeko irakasleek bete behar zituztenak). Metodologia hau izango da: 1. eta 6. saioetan neskak eta mutilak batera egongo dira, eta saioaren burua emakumezko aholkulari bat izango da, zientziatik eta teknologiatik hurbil dagoen emakumezko erreferentea ezagutu dezaten. 2., 3., 4., eta 5. saioetan, emakume aholkularia neskekin egongo da eta gizon aholkularia mutilekin (ikastetxe horretan emakume aholkulari nahikorik egon ezik).

Beste berrikuntza bat ere izango dugu: mutilekin lan egingo duten aholkulariei (gizon eta emakumeei) maskulinitate berrien inguruko prestakuntza emango zaie, STEAM karreretako emakumeei agerikotasuna emateaz gain, mutilei pentsamendu matxistaren (ideiak, usteak) eskemak deskodetzen irakasteko, gizarte harremanei buruz hausnartzeko, askeago eta berdinzaleago izaten ikasteko, gaur egungo sistemaren barruan dituzten loturetatik askaturik.

Aholkularien prestakuntza

Aholkulari guztiek nahitaezko prestakuntza jasotzen dute Inspira STEAMen parte hartzen duten lehenengo aldian. Prestakuntzaren barruan, neskekin eta mutilekin egin behar dituzten saioetarako behar dituzten gaitasunak lantzen dira, proposatzen zaien metodologia erabiliz: mentoring-a edo aholkularitza.Proiektuaren genero ikuspegia eta aholkulariei lana errazteko garatu diren materialak aurkezten dira. Prestakuntza hori garrantzi handikoa da, aholkularien arteko harremana sendotzeko, taldea sortzeko eta Inspira STEAMek jorratzen dituen arloen inguruko ikuspena bateratzeko. Pertsona batek lehenengoz parte hartzen badu nahitaezkoa bada ere, komeni da lau urtean behin birziklatzea, programaren berrikuntzak eta aurrerakuntzak ezagutzeko.

Sexu izaerako delituen ziurtagiria

Programan parte hartzen duten aholkulari guztiek Sexu izaerako delituen ziurtagiria aurkeztu behar dute zigor aurrekaririk ez dutela ziurtatzeko. Eskakizun hau nahitaez bete beharrekoa da Espainian, adingabeekin lan egiten duten pertsonen kasuan. Ziurtagiria prestakuntza egin aurreko bi asteetan aurkeztu behar da.
Online eskatu daiteke edo behar den bulegora joanda egin daiteke.
Argibide gehiago zure Autonomia Erkidegoko Justizia Ministerioaren lurraldeko Gerentziaren webean edo Justizia Ministerioaren webean: https://bit.ly/36zdZpT

Zelan agendatzen dira saioak?

Aholkulariak ikastetxeetan esleitu ondoren, programaren koordinaziotik harremanetan jarriko zaituztegu aholkulari guztiok. Une horretatik aurrera, bai ikastetxea eta bai aholkulariak aktibatu egin behar dira elkarrekin harremanetan jartzeko eta, lortzen ez badute, koordinazioarekin jarri behar dute harremanetan, komunikazio faltaren zergatia identifikatzeko. Garrantzizkoa da prozesu hau ez luzatzea.
Une horretatik aurrera, aholkulari bakoitza edo aholkulari talde bakoitza ados jarriko dira ikastetxearekin sei saioen agenda zehazteko (eguna eta ordua). Gutxieneko iraupena, ordu bat (klase batek irauten duena eta, ahal izanez gero, ordu bat eta erdi=. Aholkulariak programan borondatez parte hartzen duenez eta saioak, seguru asko, haren lanaldiarekin bat datozenez, malgutasunez jokatzeko eskatzen diegu ikastetxeei saioak agendatzeko orduan.

Aldizkakotasunari dagokionez eta gertakariren batek oztopatzen ez badu, ez litzateke astean saio bat baino gehiago egin behar, ezta hiru asterik behin baino gutxiago ere. Saio bat astean edo bi astean behin egitea gomendatzen dugu.

Adostasun informatua, zergatik?

Inspira STEAMen parte hartzen duten neska-mutil guztiek behar dute legezko tutoreen adostasun informatua. Hala egin behar da, programak datu batzuk biltzen dituelako, eragina galde-sorten bidez neurtzeko, eta, kasu batzuetan, saioen behaketa zuzena egiteko. Hala ere, adierazi behar da ez dela neska-mutilen inolako datu pertsonalik jasotzen.

Back to Top